Żydzi w historii Polski do XIX wieku.
(Żydzi i Polacy)

Uczestnicy poznają kilka scenariuszy zajęć historii na temat min. miejsca i roli Żydów:

  • w państwach pierwszych Piastów,
  • podczas rozbicia dzielnicowego,
  • w społecznościach średniowiecznych miast,
  • w okresie rozwoju gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej.