Jak uczyć o zagadnieniach gospodarczych na lekcjach historii?
(gospodarka i historia)

Uczestnicy kursu poznają kilka przykładowych scenariuszy pokazujących, jak można treści z zakresu edukacji ekonomicznej omawiać na lekcjach historii oraz zapoznają się także z możliwościami kształceniau uczniów umiejętności tworzenia narracji historycznej (tj. tworzenia planów, rozprawek, budowania argumentacji, formułowania opinii)