Jak przygotować wniosek o sfinansowanie projektu edukacyjnego finansowanego z środków UE (POKL) ?
(POKL)

W wyniku uczestnictwa w kursie nauczyciele poznają zasady przygotowywania projektów edukacyjnych finansowanych ze środków POKL.