Jak zwiększyć swoje szanse na sukces w pracy w szkole?
(Sukces)

 This course requires an enrolment key


Celem kursu jest zwiększenie samoświadomości i doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczestników. Treści kursu podzielone na 5 modułów dotyczących wpływu wartości i przekonań na efektywność pracy, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami.

This course requires an enrolment key