Jak uczyć dzieci myśleć?
(krytyczne myślenia)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

W wyniku uczestnictwa w kursie nauczyciele będą znali zasady nauczania krytycznego myślenia oraz potrafili je stosować w nauczaniu.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key