WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH – BEZPIECZNY INTERNET
(TIK w edukacji)

 This course requires an enrolment key


Uczestnicy tego szkolenia będą wykorzystać szkolną witrynę e-learningową do podniesienia jakości kształcenia w szkole.

This course requires an enrolment key