Jak uczyć tworzenia narracji historycznej?
(Narracja historyczna)

Uczestnicy kursu zapoznają się możliwościami
kształcenia przez uczniów umiejętności tworzenia opisu, wyjaśniania oraz oceny (wg. przyjętych kryteriów) zjawisk, wydarzeń, postaci historycznych.  

Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności kształtowania u uczniów krytycznego myślenia , krytycznego czytania, umiejętności weryfikacji opinii na tematy historyczne, argumentowania, tworzenia krótszych (notki faktograficzne) i dłuższych wypowiedzi pisemnych (eseje). 
Zajęcia mają formę warsztatów podczas których będzie wykorzystywana analiza przypadków. Wsparciem zajęć będą materiały publikowane na witrynie e-learningowej. Zajęcia prowadzi Artur Brzeziński. 
Więcej informacji: artur@cen.bialystok.pl