Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej
(EW)

 This course requires an enrolment key

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają sie ze specyfiką pracy uczniów w wieku wczesnoszkolnym wykorzystujacych nowoczesne technologie w uczeniu się. Zdobędą umiejetność prowadzenia zajęć z komputerem poprzez ich korelacje z pozostałymi obszarami edukacji. Nabędą umiejetność wykorzystywania komputerowych programów edukacyjnych, tablicy interaktywnej.

This course requires an enrolment key