Logomocja, PHP
  • PHP jest językiem skryptowym, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW
  • Jest to program wprowadzający w tajniki programowania. Kurs pomoże przygotować uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do konkursów informatycznych. Logomocja została wpisana do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego