Kursy on-line z zakresu obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, relacyjna baza danych
  • Relacyjna baza danych
    Prosta w obsłudze aplikacja pozwalającą nie tylko na gromadzenie danych, ale także na ich wyszukiwanie oraz tworzenie raportów.
  • Office 2007
  • Arkusz kalkulacyjny
    Wiele praktycznych porad związanych z przetwarzaniem, prezentowaniem i analizą danych. Nawet najbardziej zaawansowane funkcje programu okażą się łatwe do opanowania (m.in. wykresy obliczenia, operacje bazodanowe)
  • Prezentacja w programie PowerPoint jako forma multimedialnych pomocy dydaktycznych