• Metodyka nauczania informatyki: podstawa programowa, programy nayczania, poradniki metodyczne, materialy dydaktyczne, zadania, programy do algorytmiki...